pdf ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК НАПРЯМ АКТИВІЗАЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 146

Сидоренко Артем, Щебуняєв Максим

м. Харків, Україна

Однією з важливих умов успішного здійснення соціально-економічної модернізації як на національному, так і на регіональному рівні, виступає розвиток ефективних інститутів взаємодії держави і бізнесу. Така взаємодія дає змогу збільшити темпи зростання ВВП, підвищити ефективність бюджетного сектора з погляду відповідності потребам розвитку економіки, знизити витрати всіх рівнів при реалізації інфраструктурних проектів. Разом з цим, вона забезпечує підвищення якості і зростання доступності соціально-економічної інфраструктури та факторів виробництва, капіталу, робочої сили, технологій, а також розвиток міжфірмових коопераційних зв'язків, сприяє експорту продукції і залученню іноземних інвестицій. Залишаючись досить новим явищем, державно-приватне партнерство (ДПП) в Україні має досить великі шанси стати інституціональним інструментом оновлення спільного виробництва на підставі об’єднання активів держави з інвестиційними, управлінськими та іншими ресурсами приватного сектору. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.