pdf КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК СКЛАДОВА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 150

Хирна Катерина

м. Харків, Україна

Останні десять років в Україні спостерігаються демографічні та со-ціальні проблеми, які негативно позначаються на процесах формування і розвитку кадрового потенціалу. Низький рівень народжуваності,високий рівень смертності ,погіршення стану здоров’я населення, а також зниження якості освітньо-професійної підготовки кадрів – усі ці чинники призводять до дефіциту людського і кадрового потенціалу економіки країни в цілому.