pdf ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 152

Чупія Аліса, Шевченко Лілія

м. Харків, Україна

У сучасних умовах господарювання особливої актуальності набуває питання ефективності використання трудових ресурсів. Достатня забезпеченість підприємств потрібними трудовими ресурсами, їхнє раціо-нальне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для підвищення ефективності функціонування будь-якого сучасного підприємства. Усе вищезазначене підтверджує доцільність розгляду проблем, пов'язаних з підбором, використанням та розвитком трудових ресурсів на сучасних підприємствах країни.