default ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОГО ФІНАНСОВОГО СТАНУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 110

Бикова Наталія Володимирівна, Мінтенко Іванна Борисівна Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ (Чернівці, Україна)

Анотація. У статті оцінено фінансові результати діяльності українських сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано рентабельність від вирощування та реалізації основних видів продукції рослинництва. Визначено шляхи підвищення фінансового стану українських сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: сільськогосподарські підприємства, чистий дохід, фінансовий результат від реалізації, рівень рентабельності, система управління фінансовим станом.