default ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 108

Борзенко Володимир Іванович, П’ятак Тетяна Вікторівна, Зінченко Аліна Володимирівна

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

(Харків, Україна)

Анотація. У роботі запропоновано імітаційну модель процесу управління оборотним капіталом підприємства, що дозволяє прогнозувати потребу в оборотних коштах підприємства в залежності від впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на різних етапах виробництва та збуту продукції.

Ключові слова: оборотні активи, оборотний капітал, незавершене виробництво, готова продукція, управління, оптимізація, імітаційне моделювання, збут.