default УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

Владелец Число скачиваний: 91

Даценко Ганна Василівна, Сергійчук Ольга Володимирівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

У даній статті досліджено основні проблеми аудиту оплати праці. Запропоновано вирішення розглянутих проблем, а також визначено завдання для удосконалення обліку оплати праці.

Ключові слова: організація оплати праці, облік оплати праці, заробітна плата, нормування праці, тарифна система.