default ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 114

Лозовський Олександр Миколайович, Ніколайчук Надія Павлівна

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Анотація. У статті розглянуто необхідність антикризового управління в сучасних умовах господарювання. Розкрито економічну сутність антикризового управління підприємством. На основі аналізу змісту та структури системи антикризового менеджменту сформульовано власне бачення елементів системи управління.

Ключові слова: криза, антикризовий менеджмент, система антикризового управління, завдання антикризового управління, процес антикризового менеджменту.