default АКТУАЛІЗАЦІЯ НЕОБХІДНОСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 108

Перевозова Ірина Володимирівна, Лісова Оксана Василівна

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

(Івано-Франківськ, Україна)

Анотація. Обґрунтовано необхідність забезпечення дієвості вітчизняної ГТС, в т.ч. в частині модернізації виробничих основних засобів. Наведено основні чинники впливу на газову незалежність України як одну із найважливіших складових енергетичної безпеки. Охарактеризовано ГТС України як унікальну за своїм проектом систему магістральних газопроводів та газопроводів- розгалужень, споруджену в триєдності підходу: структурно, організаційно та технологічно. Призначено ревізію модернізації газотранспортної системи України. Окреслене коло завдань, вирішення яких сприятиме формуванню науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності модернізації виробничих основних засобів на ГТС України.

Ключові слова: газотранспортна система, енергетична безпека, енергетична незалежність, зношення, інновації, модернізація.