default СПЕЦКУРС «ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ» - СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШОГО МЕДИЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА, ЗДАТНОГО ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 400

Соснова Мирослава Андріївна

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

(Кропивницький, Україна)

Анотація. У статті розглядаються питання змісту спецкурсу, який сприяє формуванню ключових компетентностей майбутніх молодших медичних спеціалістів.

Ключові слова: спецкурс, майбутній молодший медичний спеціаліст, формування ключових компетентностей, професійне самовдосконалення.