default ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА ЗАГРОЗ ЇХ ЦІЛІСНОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 105

Подвисоцький Я.О.

Вінницького торговельно - економічного інституту КНТЕУ

(Вінниця, Україна)

Стаття присвячена питанню дослідження інформаційних ресурсів фінансових установ, що включають документні зібрання: бібліотечні, архівні, органів науково - технічної інформації, бази даних, електронні бібліотеки та інші інформаційні масиви, що формуються органами державної влади, суб’єктами господарської діяльності, громадськими об’єднаннями тощо. Також розглянуто загрози цілісності інформаційних ресурсів у фінансових установах.

Ключові слова: інформаційний ресурс, банківські ризики, економічна безпека, фізична безпека, інформаційна безпека.