pdf НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОСТІ В РОБОТІ МАЙБУТНЬОГО ПРАВООХОРОНЦЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 317

Іванова Інна Леонідівна,

Коршенко Анатолій Євгенович

Харківський національний університет внутрішніх справ,

Харків, Україна

В статті наведено деякі критерії, які слід враховувати при використанні сучасних методів навчання. Наголошено, що метою навчання іноземної мови у вищій школі є оволодіння курсантами комунікативною компетенцією. Надано склад комунікативної мовленнєвої компетенції. Зазначено основні принципи, на яких базується організація процесу вивчення іноземної мови. К

лючеві слова: знання та уміння, новітні методи викладання, комунікативна компетенція, мотивація, професійно-орієнтоване навчання, сучасні освітні технології, основні принципи, мовленнєва діяльність, комунікативний підхід.