pdf ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ПОТОКУ ПОВІТРЯ В ПРЯМОКУТНОМУ КАНАЛІ З СІТЧАСТИМИ ОРЕБРЕННЯМ В СИСТЕМІ УТИЛІЗАЦІЇ ТЕПЛОТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 296

Задвернюк Володимир Володимирович

Баранюк Олександр Володимирович

(ТЕФ) кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ НТУУ України «Київський політехнічний інститут»,

Київ, Україна

Анотація. Проведено дослідження структури потоку повітря в вертикальному каналі пря-мокутної форми із сітчастим нанесенням на бічні стінки в умовах прямотечійної висхідної течії потоку газу. Представлено методику проведення та опис експериментальної устано-вки для виконання термоанемометричних досліджень. Виконано порівняння експеримента-льних даних профілю турбулентності для прямокутної гладкої та оребреної сітки бічної по-верхні. Проаналізовано структуру течії в середині каналу та її вплив на стабілізаційні якос-ті запропонованого сітчастого екранування. Ключові слова: система стабілізації руху (ССР), турбулентність, контактний апарат, пульсаційні характеристики.