pdf ЕКСПОЗИЦІЇ МЕМОРІАЛЬНИХ МУЗЕЇВ, ПРИСВЯЧЕНИХ ВИДАТНИМ ДІЯЧАМ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ (60 – 80-ті рр. ХХ ст.) Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Рудавіна Ірина Геннадіївна

м. Харків, Україна

В умовах сучасних процесів глобалізації важливим інструментом трансляції цінностей і традицій національної театральної культури, духовної спадщини видатних діячів українського театру є експозиції меморіальних музеїв. Вивчення тенденцій розвитку експозиційної практики музейних закладів, присвячених корифеям українського театру – М. Заньковецькій, М. Кропивницькому, І. Карпенку-Карому, П. Саксаганському та реформатору української сцени Лесю Курбасу у попередній, радянський період, виявлення перспективних принципів її побудови сприятиме ефективній реалізації соціокультурного і комунікативного потенціалу означених музейних закладів на сучасному етапі відродження української культури. Однак, не зважаючи на актуальність, проблема є недостатньо розробленою у науковій літературі. Вивчення експозиційної практики означеної групи меморіальних музеїв України потребує залучення комплексу джерел, в тому числі й архівних.