pdf НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 305

Тьотюл І.А., Винятинська Л.В.

м. Чернівці, Україна

В умовах посилення внутрішньої та зовнішньої конкуренції на ринку вітчизняні підприємства досить часто за рахунок непродуманої фінансово-господарської політики та переважнокороткостроковогоуправліннявтрачаютьсвоїпозиції, опиняються на межі банкрутства. Тобто, пристосовуючись до нових умов господарювання, підприємствастикаютьсязізначнимифінансовимитруднощами в зв’язку з неправильнимперерозподіломкоштів і джерелїхньогоутворення. У зв’язку з цим постає питання про створення єдиної методики оцінки та аналізу їх фінансового стану як основиподальшогоефективногофункціонування.