pdf ДІЛОВА РЕПУТАЦІЯ ЯК КРИТЕРІЙ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 334

Артюшок А.А.

Студентка VI курсу м. Київ,

Україна ДВНЗ «Інститут банківських технологій та бізнесу»

В останні роки для світового та національного фінансового ринків характерний значний рівень недовіри до фінансово-кредитних інститутів з боку споживачів фінансових продуктів та послуг. Зокрема, в Україні у період з грудня 2013 р. і до сьогодні спостерігається висока залежність між суспільно-політичною ситуацією та реакціями споживачів на ринок банківських послуг, що вимагає від Національного банку постійного впровадження заходів щодо підтримки задовільного рівня економічної стабільності у країні.