pdf ВИЗНАЧЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ Популярные

Владелец Число скачиваний: 346

Грабар Владислав

м. Харків, Україна

Підтримка життєздатності та збереження конкурентоспроможності під-приємства можливе тільки за умов здійснення випереджувальних заходів, тобто за умов постійного розвитку підприємства. Сучасне соціально-економічне середовище характеризується високою швидкістю змін, які інко-ли можна прогнозувати з малою вірогідністю. Підтримувати існуючий стан підприємства та рухатись уперед можна тільки за умов ефективного присто-сування підприємства до змін зовнішнього середовища. Усе вищезазначене обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження.