pdf АҒЫЛШЫН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ТУЫСТЫҚ ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚАРАТПА СӨЗДЕР ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕГІ РӨЛІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 184

Ахметжанова Гульмира Амангалиевна

Әлеуметтік ғылымдар магистрі

Алматы қ, Казахстан

Ұлтаралық қарым-қатынастың және оның қамтамасыз етуші құралдарының дамушы мәні шет тілін оқытуда этнологиялық компоненттің міндеттеріне ерекше көзқараспен қарауға мәжбүрлейді. Бұл білім алушылардың ерекше қиыншылықтарға ұшырамастан тілді үйренетін елдің дәстүріне тереңдеп енуіне көмектеседі және тілді үйренуші мәдениеттің өкілдерімен жемісті қарым-қатынасты іске асыруға мүмкіндік береді [1,б.17].