folder Исторические науки

Документы

pdf ЕКОНОМІЧНА КРИЗА 1929-1933РР В США:СПРОБИ ПОДОЛАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 362

Мажаровська Альвіна

Миколаїв.Україна

США переживали численні економічні кризи і раніше, однак жодна з них не тривала більше двох років. Велика Депресія виявилася втричі довшею за всі відомі економічні негаразди минулого. Тому весь цей період отримав таку назву — через свою тривалість і важкі наслідки для суспільства. Причини Великої депресії — це предмет триваючих дискусій про роль у цьому політики уряду та приватного бізнесу.

pdf ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ВОСПРИЯТИИ КУБАНСКИХ РАБОЧИХ ПО МАТЕРИАЛАМ ЦДНИ КК Популярные

Владелец Число скачиваний: 351

Перов Сергей

Краснодар, Россия

Изучение истории раннего советского общества невозможно без изучения социальных групп и их представлений о себе. Большой объём массовых источников, на страницах которых сохранились размышления людей по поводу тех или иных событий – феномен ХХ века, периода, когда государственные интересы и общественные вкусы создали необходимость фиксации автобиографии каждого человека и, как следствие этого, создания среза системы представлений населения, отраженного на страницах документов.

pdf КАРАКАЛПАКСТАН: ГОДЫ РАСЦВЕТА И СОЗИДАНИЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 348

Аметов Темирбек Алмасбаевич

г.Нукус, Узбекистан

С обретением независимости страны в нашей стране отмечался значительный прогресс в общественно-политических и социально-экономических сферах Республики. За этот исторически короткий период в нашей стране произошли огромные пе¬ремены. Одной из основных черт эпохи независи¬мости стал поступательный рост во всех сферах жизни - в модернизации и обновлении экономи¬ки, в положительных переменах в социальной сфе¬ре, изменении облика городов и сел.

pdf ЛІГА НАЦІЙ В ПОБУДОВІ ПОВОЄННОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 342

Щербатюк Анжеліка Василівна

Миколаїв, Україна

Дослідження становлення та розвитку міжнародного правопорядку під час функціонування Ліги Націй як першої універсальної міжнародної організації з підтримання миру та безпеки, вивчення основ і напрямків його еволюції та механізмів підтримання, новацій, внутрішніх загроз і недоліків є особливо актуальними для врахування цього досвіду в умовах подальшої розбудови Організації Об’єднаних Націй.

pdf ШАЙХ ХУДОЙДОД ВАЛИ ТАРИХИЙ МЕРОСИ ВА УНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 367

Қандаҳаров Анвар Ҳасанович

Узбекистан, г.Наваи, ул. М.Таробий 125/36.

Мустақиллик туфайли халқимизнинг ўтмишига, тарихига, миллий-маънавий меросига, ота-боболаримизнинг хотирасига, муқаддас урф-одатлар, миллий анъаналарга давлат сиёсати даражасида катта эътибор қаратилиб, бизга маълум бўлмаган тарих зарварақлари қаторида пинхона ётган қадриятларимиз, ноёб қўлёзма асарларимиз, қадимий ёдгорликларимиз тадқиқотчи олимларимиз томонидан теран ўрганилиб, ёш авлодни баркамол инсон қилиб тарбиялашда кенг қўлланилмоқда. Буюк аждодларимиз томонидан яратилган ва бизгача сақланиб келинаётган ноёб қўлёзма асарлар ва уларда талқин қилиган комил инсонни тарбиялаш масалаларидан бугунги таълим-тарбия соҳасида фойдаланиш ўзининг самарали ижобий натижаларини бериб келмоқда. Бунинг учун албатта, ўсиб келаётган ёш авлод онги ва тафаккурида тарихимизга ва миллий-маданий меросларимизга нисбатан ҳурмат руҳида тарбиялаш ҳамда тарихга нисбатан қизиқишини уйғотиш муҳим масаладир. Зеро, Президентимиз И.А.Каримов таъкидлаганларидек: “Мен, ааваламбор, ёшларимизга қарата айтмоқчиман: ўқинг, тарихни ўрганинг, тарихни, ўтмишни билган одам келажакда адашмайди”.

pdf ҚАЗАҚ-ЖОҢҒАР КҮРЕСІН ЗЕРТТЕУДЕГІ ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІНІҢ ОРНЫ Популярные

Владелец Число скачиваний: 343

Құрманалина Нұргүл Нұрсұлтанқызы

Алматы, Қазақстан

Кез келген ел өз мемлекетін өзі құратыны сияқты қазақ халқы ғана өзінің туған елінің төл тарихын ұлттық тұрғыдан толықтай бағамдап, жақсы жаза алады. Тарихты жазу барысында тарихи деректер тірек болатыны анық. Деректердің түрлері көп, ол бойынша ғалымдардың ұсынған түрлі классификациялары да баршылық. Солардың бірі ауызша тарихты «oral history» - өзіндік орны бар дереккөз ретінде санауымызға болады. М. Қойгелдиевтің көрсетуінше, тарих айту дәстүрінің екі түрін ажыратып алған жөн: бірі – өткен өмірдегі адамдар мен оқиғалар жөнінде ұрпақтан-ұрпаққа ауызша айту арқылы келе жатқан тарих айту дәстүрі; екіншісі – маман тарихшының алған сұхбаты (интервью) барысында жеке адамдардың баяндаған естелігі.