pdf ПРИНЦИП ПОДІЛУ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИЧНІ ВИТОКИ І СУЧАСНІСТЬ Популярные

Владелец Число скачиваний: 156

Терещенко Анастасія Сергіївна

Науковий керівник: Бостан Л.М., к.і.н., доцент

м. Запоріжжя, Україна

На перший погляд питання принципу поділу влади є одним з найбільш науково досліджених у сучасній науково-правовій доктрині. Проте, воно продовжується залишається в перших рядах дискусійних предметів юриспруденції і по сьогодення. Окреслюючи елементи актуальності проблеми реалізації принципу поділу влади в сучасній Україні, важливо зазначити, що науковий рівень її висвітлення у юридичній науці є недостатнім. У зарубіжних же дослідників, попри великої історіографії проблеми, відсутній єдиний погляд на те, як мають співвідноситись між собою різні гілки влади, навіть існують розбіжності щодо кількості та назв влад в державі, і все це, безумовно, вносить додатковий елемент актуальності в обрану тему цього дослідження.