pdf THE STYLISTIC PROBLEMS OF TRANSLATION Популярные

Владелец Число скачиваний: 153

Тажиева Дилфуза Бахадировна

Ташкент, Узбекистан

Abstract: The article describes the main stylistic problems of translation of the texts, are considered the main ways of achieving equivalence and adequacy of the translation. Annotatsiya Ushbu maqolada ingliz tilidagi matnlar tarjimasining asosiy stilistik muammolari korib chiqilgan, tarjima mobaynidagi ekvivalentlik va adekvatlikning asosiy muvaffaqiyatli usullari ko’rib chiqilgan.