pdf BOSHLANG’ICH SINFLARDA ATROFIMIZDAGI OLAM DARSLARINING INGLIZ TILI BILAN INTEGRATSIYALASHUVI Популярные

Владелец Число скачиваний: 175

Ergasheva Hilola Yunusxanovna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Tillar kafedrasi ingliz tili fani o’qituvchisi

Annotatsiya; Ushbu maqolada boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun olib borilayotgan chet tilidagi dars mashg’ulotlarida uchrab turgan hozirgi kunda dolzarb bo’lgan masala va muammolar yoritib berilgan.Har bir fanning chet tili bilan bog’lanishi o’quvchilarning bilim olishlari uchun samaraliligi isbotlangan. Annotation: