pdf ВИДАВНИЧО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ У 20-30-Х РР. МИНУЛОГО СТОЛІТТЯ, ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА МІСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 162

Назарій Петрів

докторант кафедри Історії Церкви Українського Католицького Університету

Львів, Україна

Ключові слова: баптисти, євангелисти, Західна Україна, ІІ Річ Посполита. В статті розглянуто місійно-просвітницьку діяльність євангельських та баптистських громад в Галичині та на Волині у складі ІІ Речі Посполитої. Україна є полі конфесійною країною, де поруч із Традиційними Церквами: Католицькою (в обох її обрядах) та Православною співіснують та активно діють різноманітні протестантські деномінації. Чільне місце серед яких займає євангельсько-баптистське братство. Однак, якщо про історію виникнення, розвитку та діяльності останнього на південних та у центральних регіонах країни наприкінці XIX, першій половині XX століть завдяки систематичним історичним розвідкам та дослідженням відомо доволі багато, то діяльність євангельських та баптистських громад у Західній Україні ( голвно Галичині та на Волині) на початковому етапі свого існування( 20-30-x pp. XX ст.) й надалі залишається майже недослідженою.