pdf O’RTA ARIFMETIK VA O’RTA GEOMETRIK HAQIDAGI TEOREMANI TADBIQLARI HAQIDA. Популярные

Владелец Число скачиваний: 918

dots.Obid Abdullayev

ass.Jasur Pardayev

ass. Faxriddin Urinboyev

Uzbekistan, Jizzax shahar

Odatda o’qituvchilar mavzuning ma’lumot qismiga e’tiborini qaratib uning rivojlantiruvchi qismiga deyarli qaramaydilar. Ma’lum miqdorda bilim olish va fikrlashni o’rganish bir narsa emas. Ta’lim olishning fikrlashni o’rganish qismi ma’lum bilimlar asosida o’quvchilar qo’yilgan savollarga javob izlash va uni topish, yangi bilimlarni olishni nazarda tutadi.