pdf TENGSIZLIKLARNI ORALIQLAR USULIDA ISHLASH. Популярные

Владелец Число скачиваний: 595

ass. Faxriddin Urinboyev

Qorabekov O’tkir Uzbekistan, Jizzax shahar

O`rta maxsus maktablar, Akademik litseylar va Kasb hunar kollejlarida tengsizlikni oraliqlar usuli ishlash katta ahamiyat kasb etadi [1]. Oraliqlar tengsizliklarni oraliqlar usulida ishlashda o`quvchilarga bir muncha qiyinchiliklarga duch keladi. Masalan: oraliqlar ishorasini xato aniqlash, oraliqqa tegishli bo`lmagan sonlarni yechim sifatida olish yoki tengsizlik shartini, qanoatlantiruvchi sonlarni “yo`qotib qo`yish”.