folder Географические науки

Документы

pdf IQLIM SHAROITINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA) Популярные

Владелец Число скачиваний: 355

Adilova O.A., Haydarova S.A., Hazratqulova G.M.

Jizzax, O`zbekiston

Taniqli iqlimshunos olim N.N.Ivanov klassifikatsiyasi bo‘yicha Jizzax viloyatining katta qismida iqlim kontinental bo‘lib, uning cho‘l qismida esa iqlim keskin kontinental hisoblanadi. Bu yerda sutka, yillik harorat va yong‘indan katta o‘zgarishlar bo‘lib, yildan yilga farq qiladi. Harorat o‘zgarishning yillik amplitudasi o‘rtacha 26-300S ga teng. Harorat o‘zgarishining mutloq amplitudasi (mutloq maksimum va mutloq minimum o‘rtasidagi farq) 77-800S ga teng.

pdf ЛІМНОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ САПРОПЕЛЮ ОЗЕРА ТРОСНЕ (ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ) Популярные

Владелец Число скачиваний: 315

Ільїна Ольга Вікторівна

Пасічник Наталія Володимирівна,

Пасічник Михайло Петрович

м. Луцьк, Україна

Характер взаємодії між компонентами лімносистеми і навколишнім середовищем визначає гідрологічні та екологічні особливості водойм та спрямованість їх розвитку. Великого наукового значення набуває завдання виявлення закономірностей функціонування екосистем водойм в залежності від ландшафтних умов, а також антропогенного впливу на основі детального вивчення процесів накопичення речовини у відкладах. Це дасть змогу глибше пізнати теорію генезису, функціонування, стійкості й відновлюваності водойм зони мішаних лісів та спрогнозувати тенденції їх подальших змін [1–3]. У зв’язку з цим ми вважаємо, що лімнолого-геохімічні дослідження природних водойм Полісся є важливими і необхідними.