pdf IQLIM SHAROITINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA) Популярные

Владелец Число скачиваний: 235

Adilova O.A., Haydarova S.A., Hazratqulova G.M.

Jizzax, O`zbekiston

Taniqli iqlimshunos olim N.N.Ivanov klassifikatsiyasi bo‘yicha Jizzax viloyatining katta qismida iqlim kontinental bo‘lib, uning cho‘l qismida esa iqlim keskin kontinental hisoblanadi. Bu yerda sutka, yillik harorat va yong‘indan katta o‘zgarishlar bo‘lib, yildan yilga farq qiladi. Harorat o‘zgarishning yillik amplitudasi o‘rtacha 26-300S ga teng. Harorat o‘zgarishining mutloq amplitudasi (mutloq maksimum va mutloq minimum o‘rtasidagi farq) 77-800S ga teng.