pdf ЛІМНОЛОГО-ГЕОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ САПРОПЕЛЮ ОЗЕРА ТРОСНЕ (ЗАХІДНЕ ПОЛІССЯ)

Владелец Число скачиваний: 97

Ільїна Ольга Вікторівна

Пасічник Наталія Володимирівна,

Пасічник Михайло Петрович

м. Луцьк, Україна

Характер взаємодії між компонентами лімносистеми і навколишнім середовищем визначає гідрологічні та екологічні особливості водойм та спрямованість їх розвитку. Великого наукового значення набуває завдання виявлення закономірностей функціонування екосистем водойм в залежності від ландшафтних умов, а також антропогенного впливу на основі детального вивчення процесів накопичення речовини у відкладах. Це дасть змогу глибше пізнати теорію генезису, функціонування, стійкості й відновлюваності водойм зони мішаних лісів та спрогнозувати тенденції їх подальших змін [1–3]. У зв’язку з цим ми вважаємо, що лімнолого-геохімічні дослідження природних водойм Полісся є важливими і необхідними.