pdf ҚАДИМГИ ШАРҚ ЦИВИЛИЗАЦИЯСИНИНГ УЧ МОДЕЛИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 311

ТерДУ магистранти

А.Қурбонов

«Кадимги Шарқ» тушунчаси эрамиздан аввалги VI-IV минг йилликларда Мисрдан Хитойгача булган улкан ҳудуддаги цивилизацияларни ўз ичига олади. Бу шартли термин билан географик ва хўжалик шароитлари бўйича жуда узок минтакалардаги ибтидоий холатдан чикмаган кучманчи халклар, жамоалар ва ўнтача тилда гапира оладиган, узининг тарихий ривожланишида анча олдинга силжиган қабилалар ва халклар йигиндисига нисбатан ишлатилади. Лекин бу хилма-хилликда уларни бирлик сифатида кўриб чикиш имконияти мавжуд: иқтисодиётда ишлаб чикаришнинг кулдорчилик усули иккита бўлиб, булар давлат ибодатхоналари ва хусусий мулк секторлари.