pdf БАЙЫРКЫ КЫРГЫЗДАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТТАРДЫН АКТУАЛДУУЛУГУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 347

Доталиев Асылбек Кобогонович

Кыргызстан, город Бишкек

Борбордук Азиядагы Теңир-Тоо аймагында жайгашкан кыргызстан элдери өзүнү эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгилөөнүн үстүндө турат. Бул мезгилдердин ичинде унутта калган тарыхыбызды кайтадан көтөрүп чыгуу, ар кандай маалыматтарды изилдөө менен кыргыз тарыхын калыбына келтирүү аракеттери жүрүп, бүгүнкү күндөргө чейин өз актуалдуулугун жогото элек. СССР мезгилинде жашаган 74 жылдык жашообузда улут катары өз тарыхыбызды, маданиятыбызды кеңири көтөрө албаганыбызга тоталитардык, шовинисттик саясаттын үстөмдүгү роль ойноду.