pdf BADIIY TARJIMANING MAZMUNI, XUSUSIYATI VA ASOSIY SHARTLARI Популярные

Владелец Число скачиваний: 281

Курбанова Мунаввар Эсоналиевна

Ташкент, Узбекистан

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A. Karimov taraqqiyotimizning asosiy yo’nalishini belgilab olishda ta’limning naqadar muhim axamiyatga ega ekanligini ko’rsatar ekan quyidagilarni alohida ta’kidlab o’tgan edilar: «Milliy tiklanish yo’li yuqori savodxonlik yuksak madaniyat orqali o’tadi. Shu sababli O’zbekistonda tarjimashunoslik sohasida ham juda ko’p ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Chunki badiiy tarjimada asliyat ruhini, mohiyatini anglash, matndagi turli tuman elementlarning leksik, frazeologik, grammatik, fonetik funksiyalarini, tushunib yetish, tarjima tilida ularga har tomonlama mos muqobillar topish g’oyat ko’p qamrovli va murakkab jarayondir.