pdf ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ПЛАНУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 142

Христич Л.Б., к.е.н.,доц. Богацька Н.М.

м. Вінниця, Україна

Важливу роль у економічних процесах в Україні відіграють підприємства. На даний час важливим є питання щодо планування ефективності діяльності підприємства в нинішніх умовах. Але це завдання стрімко ускладнюється через наростання масштабних змін господарського оточення, трансформації ринкових відносин, перетворення споживчих запитів і вимог покупців.Це все вимагає від підприємства надзвичайної активізації в сфері підготовки та впровадження заходів щодо пристосування до сучасних умов господарювання. Реалізація такого роду заходів передбачає не тільки здійснення змін у зовнішніх сферах ресурсного забезпечення, але й необхідність випереджувального удосконалення внутрішнього середовища підприємства в контексті адаптації всіх аспектів його діяльності до вимог забезпечення сталого розвитку в умовах наростання трансформацій господарського середовища.