pdf АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Владелец Число скачиваний: 138

Стахова Анастасія Ігорівна

Науковий керівник: к.е.н., доцент Богацька Н. М.

м. Вінниця, Україна

Головною метою існування будь-якого суб’єкта господарювання є отримання ним позитивного фінансового результату (прибутку) у розмірах, що задовольняє потреби підприємства, його працівників та власників. Управління прибутком пов'язане з основною, операційною діяльністю, тому її аналізом і контролем треба займатися постійно і починати треба з організації інформаційного забезпечення керівників взаємозалежними аналітичними даними про процеси формування прибутків. На сьогоднішній день, підприємства в основному користуються окремими показниками (дані про виручку від реалізації, про обсяги продажів, про ціни реалізації продукції, про балансовий прибуток), однак вони навіть не підозрюють глибину взаємозв'язку між цими показниками й можливості їх використання для прогнозів й прийняття управлінських рішеннях.