pdf ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 196

Ліщук Сергій Україна,

м. Рівне

З моменту набуття Україною незалежності розпочалися активні процеси зміни правової бази, що регламентувала діяльність і взаємодію громадських об’єднань в сфері фізичної культури і спорту із органами державної влади. Наслідком негативних економічних, політичних, суспільних явищ стали ліквідація низки добровільних спортивних товариств, які фінансувались за принципом належності до певної виробничої галузі, занепад матеріально-технічної бази, а відсутність фахового управління адаптованого до економічних реалій сьогодення призвели до стану перманентної кризи в їх діяльності [1].