pdf ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Популярные

Число скачиваний: 344

Білошкурська Наталія Володимирівна

Умань, Україна

Ефективність управління маркетинговою діяльністю підприємства є головним результатом, який досягається у результаті реалізації стратегічних завдань та досягнення цілей маркетингової стратегії в ринкових умовах господарювання. Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства є об’єктом дослідження як зарубіжних учених (Р. Каплан, Д. Нортон [1]; У. Мересте [2]), так і вітчизняних (А. Тищенко, Н. Кизим, Я. Догадайло [3]; М. Білошкурський [4]). Проте поза увагою дослідників залишається проблема методичного забезпечення діагностики ефективності управління маркетинговою діяльністю підприємства.