pdf ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВИХ ДАНИХ ТА АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ І КОРЕКЦІЇ ПОМИЛОК Популярные

Число скачиваний: 307

Зубенко Олеся Петрівна

Київ, Україна

B комп’ютерниx cиcтемаx одним із найбiльш критичниx процесів обpобки інформації, з точки зору надійності, являється процес передачі даних. Частота виникнення помилок при передачі даних в декілька разів вища в порівнянні з обчисленнями на процесорних вузлах комп’ютерних систем. В сучасних системах комп’ютерної обробки даних провідне місце в процесах обміну інформацією займають послідовні інтерфейси. Послідовні інтерфейси, в порівнянні з паралельними, забезпечують вищу швидкість та суттєво більшу дальність передачі даних між компонентами обчислювальних систем. Особливість сучасних послідовних інтерфейсів полягає в тому, що для забезпечення високої швидкості синхронізується передача лише нульових або одиничних бітів пакету. В результаті чого, домінуючим типом помилок в таких інтерфейсах є помилки синхронізації [1, с. 576].