Документ Современные информационные технологии

Документы

pdf Інтерфейс програмного забезпечення для класифікації індивідуального бронезахисту військовослужбовців Популярные

Число скачиваний: 324

Заводовський Антон Анатолійович

м. Київ, Україна

На сьогоднішній день в Україні відбуваються реформи у військовій сфері, і однією з задач цих реформ є інтеграція системи захисту військовослужбовців у єдиний інформаційний простір. Впровадження такої реформи неможливе без повної інформатизації всіх засобів індивідуального бронезахисту військових України.

pdf ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГУМАНІТАРНІЙ ОСВІТІ Популярные

Число скачиваний: 329

Книш Інна Василівна

м. Суми, Україна

Сучасному суспільству необхідні кваліфіковані кадри, які може надати лише якісна освіта, і яка спроможна забезпечити зростаючі потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення освіти, зокрема гуманітарної. Впровадження ІКТ в Україні у навчальний процес ґрунтується на таких державних документах:

pdf АЛГОРИТМИ ВИДІЛЕННЯ ГРАНИЦЬ СЛОВА В СИГНАЛІ В СИСТЕМІ ГОЛОСОВОЇ АУТЕНТИФІКАЦІЇ КОРИСТУВАЧА Популярные

Число скачиваний: 316

Онищук Р.М.

м.Київ, Україна

В наші дні кількість інформації, як публічної так і з обмеженим доступом, неперервно зростає, а наряду з ними зростає й необхідність її захисту. Системи парольної ідентифікації для зловмисників не складають особливих проблем, та й для самих користувачів такі системи не є комфортними. Шляхом вирішення цих проблем може стати використання унікальних для кожної людини показників, які не можна забути або загубити, а саме - використання біометричних особливостей людського голосу, які будуть значно ефективнішими та надійнішими.

pdf ВИВЧЕННЯ ЛОГІКИ В СИСТЕМІ MOODLE Популярные

Число скачиваний: 316

Шевель Анжелика

Сумы, Украина

За останні роки в усьому світі в системах освіти відбулися істотні структурні зміни, зумовлені розвитком Інтернет та його зростаючим впливом на всі сторони діяльності суспільства.

Основну роль в удосконаленні системи освіти, без сумніву, будуть мати нові інформаційні технології і, в першу чергу, дистанційні засоби навчання. На сьогодні у світі накопичено значний досвід реалізації систем дистанційного навчання. Вони використовують компютерні мережі, системи безпосереднього телевізійного мовлення та сучасні телекомунікаційні технології.

pdf ВИКОРИСТАННЯ ЄМНІСНОЇ СИСТЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ДЛЯ ОХОРОНИ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ Популярные

Число скачиваний: 319

Латиш Денис Володимирович

Київ, Україна

Одним з основних об'єктів захисту інформації є, насамперед, службові інформаційні ресурси установи, підприємства, або фірми. Характер цієї інформації має досить широкий спектр – від стратегічних планів розвитку компанії, характеристик нових та перспективних товарів до кадрового складу і режиму охорони об’єкта. Тому для «порушника» досить великий інтерес представляє саме те місце, де циркулює інформація з обмеженним доступом. Для унеможливлювання проникнення на об’єкт людини-порушника розглянуто варіант захисту приміщення з використанням ємнісної системи виявлення.

pdf ОБЛАКО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ Популярные

Число скачиваний: 317

Мкртчян К.Г., Овакимян Н.М.

Ереван, Армения

Ключевые слова: облако, хранения данных, информационная технология, ИТ-управления.

Облако хранения является сервис, где данные дистанционно управлять, и резервное копирование. Услуга доступна для пользователей по сети, которая, как правило, в Интернет. Это позволяет пользователю хранить файлы в сети так, что пользователь может получить к ним доступ из любого места через интернет. Компания поставщик делает их доступными для пользователя в интернете, сохраняя загруженные файлы на внешнем сервере. Это дает компании, использующие облачные сервисы хранения простоту и удобство, но потенциально может быть дорогостоящим. Пользователи также должны знать, что резервное копирование своих данных по-прежнему требуется при использовании облачных сервисов хранения, поскольку восстановление данных из облачного хранилища гораздо медленнее, чем локального резервного копирования [1, с. 10].

pdf ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДАЧІ ЦИФРОВИХ ДАНИХ ТА АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИЯВЛЕННЯ І КОРЕКЦІЇ ПОМИЛОК Популярные

Число скачиваний: 315

Зубенко Олеся Петрівна

Київ, Україна

B комп’ютерниx cиcтемаx одним із найбiльш критичниx процесів обpобки інформації, з точки зору надійності, являється процес передачі даних. Частота виникнення помилок при передачі даних в декілька разів вища в порівнянні з обчисленнями на процесорних вузлах комп’ютерних систем. В сучасних системах комп’ютерної обробки даних провідне місце в процесах обміну інформацією займають послідовні інтерфейси. Послідовні інтерфейси, в порівнянні з паралельними, забезпечують вищу швидкість та суттєво більшу дальність передачі даних між компонентами обчислювальних систем. Особливість сучасних послідовних інтерфейсів полягає в тому, що для забезпечення високої швидкості синхронізується передача лише нульових або одиничних бітів пакету. В результаті чого, домінуючим типом помилок в таких інтерфейсах є помилки синхронізації [1, с. 576].

pdf ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДАНИХ НА НОСІЯХ НА БАЗІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ TRUECRYPT Популярные

Число скачиваний: 344

Бойченко Костянтин Борисович

м. Київ, Україна

TrueCrypt - це комп'ютерна програма для шифрування або дешифрування прямо під час їх зчитування або запису, не відволікаючи користувача.

За допомогою TrueCrypt можна створювати віртуальні зашифровані логічні диски і повністю шифрувати розділ жорсткого диска або іншого носія інформації, наприклад, флоппі-диска або USB флеш-пам'яті.

pdf Оцінка зв’язку уразливостей за технологіями в інформаційно-комунікаційних системах Популярные

Число скачиваний: 305

Савінов Дмитро Андрійович

Київ, Україна

З кожним роком з’являється все більше різноманітних загроз, уразливостей, експлойтів, які можуть порушити безпеку даних – конфіденційність, цілісність та доступність. Аналіз можливих загроз та їх негативних наслідків потребує обов'язкової ідентифікації можливих джерел загроз, зв’язків між ними, факторів, що сприяють їх прояву і, як наслідок, визначення актуальних загроз безпеці інформації.

pdf ПОРІВНЯННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ GNS3 ТА CISCO PACKET TRACER Популярные

Число скачиваний: 319

Мартинюк І. П.

Київ Україна

Симуляція, візуалізація, багатокористувацький режим і можливість проектування роблять Cisco Packet Tracer унікальним інструментом для навчання мережевим технологіям.

Даний програмний продукт розроблений компанією Cisco і рекомендований використовуватися при вивченні телекомунікаційних мереж і мережевого устаткування.

pdf ПРИНЦИПИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ «ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ» В УКРАЇНІ Популярные

Число скачиваний: 320

Щурська Марія Олександрівна

Київ, Україна

Сучасний стан інформаційних та комунікаційних технологій разом із стрімким зростанням чисельності користувачів дозволяє значно спростити процедури здійснення таємних голосувань, зробити їх зручнішими та комфортнішими для всіх бажаючих і спроможних скористатися цими технологіями. Це можна реалізувати шляхом запровадження електронних голосувань поряд з іншими, зокрема традиційними засобами. Вільне волевиявлення громадян є визначальним фактором для діяльності легітимної влади.

pdf ПРОГНОЗУВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ОНЛАЙН-КУРСІВ Популярные

Число скачиваний: 341

Бережняк Максим Олександрович

Київ, Україна

У 2011 році Стенфордський університет запропонував всім охочим безкоштовно пройти три своїх курси через мережу Інтернет. Лише в одному з цих курсів тоді взяло участь близько 160 тисяч студентів зі 190 країн світу. Саме так широка громадськість дізналася про новітній формат масових відкритих онлайн курсів (МВОК) – комбінації безкоштовних відеолекцій кращих викладачів, інтерактивних завдань та форумів для обговорення навчальних матеріалі[1, с. 7].

pdf РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОЙ ПЛАТФОРМЫ PHONEGAP Популярные

Число скачиваний: 326

Розбицкий М.А.

г. Киев Украина

PhoneGap основан на открытом аппаратном обеспечении Apache Cordova и впервые был выпущен в 2005 году. Разработчиком данной программной платформы (фреймворк) является компания Adobe.

PhoneGap позволяет разрабатывать мобильные приложения для семи различных операционных платформ одновременно, а именно: Android, Bada, BlackBerry, iOS, Symbian, webOS и Windows Phone 7. Для этого используются теги HTML5, стили CSS3 и скрипты JavaScript под фреймворком. [1]

pdf ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ Популярные

Число скачиваний: 313

Мкртчян К.Г., Манучарян Д.В.

Ереван, Армения

Բանալիային բառեր՝ տեղեկատվություն, տեղեկատվության պաշտպանություն, հակավիրուսային ծրագրեր: Անհատական համակարգիչների ի հայտ գալով փոխվեց անձնական կյանք հասկացության կողմից դրված խնդիրների բնույթը: Չնայած համակարգչային մեթոդների օգտագործումը հիմնականում դիտվել է որպես առաջընթաց, այն երբեմն ուղեկցվել է վախով, որոնք վերաբերում են անծանոթ անձի կամ հիմնարկության կողմից ինչ-որ անհատի մասին ամեն ինչ իմանալու հնարավորությամբ: