pdf ПРИНЦИПИ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ «ЕЛЕКТРОННОГО ГОЛОСУВАННЯ» В УКРАЇНІ Популярные

Число скачиваний: 335

Щурська Марія Олександрівна

Київ, Україна

Сучасний стан інформаційних та комунікаційних технологій разом із стрімким зростанням чисельності користувачів дозволяє значно спростити процедури здійснення таємних голосувань, зробити їх зручнішими та комфортнішими для всіх бажаючих і спроможних скористатися цими технологіями. Це можна реалізувати шляхом запровадження електронних голосувань поряд з іншими, зокрема традиційними засобами. Вільне волевиявлення громадян є визначальним фактором для діяльності легітимної влади.