pdf ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ГУМАНІТАРНІЙ ОСВІТІ Популярные

Число скачиваний: 290

Книш Інна Василівна

м. Суми, Україна

Сучасному суспільству необхідні кваліфіковані кадри, які може надати лише якісна освіта, і яка спроможна забезпечити зростаючі потреби споживача та виробника матеріальних і духовних благ. Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює положення освіти, зокрема гуманітарної. Впровадження ІКТ в Україні у навчальний процес ґрунтується на таких державних документах: