pdf ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ Популярные

Число скачиваний: 327

Мкртчян К.Г., Манучарян Д.В.

Ереван, Армения

Բանալիային բառեր՝ տեղեկատվություն, տեղեկատվության պաշտպանություն, հակավիրուսային ծրագրեր: Անհատական համակարգիչների ի հայտ գալով փոխվեց անձնական կյանք հասկացության կողմից դրված խնդիրների բնույթը: Չնայած համակարգչային մեթոդների օգտագործումը հիմնականում դիտվել է որպես առաջընթաց, այն երբեմն ուղեկցվել է վախով, որոնք վերաբերում են անծանոթ անձի կամ հիմնարկության կողմից ինչ-որ անհատի մասին ամեն ինչ իմանալու հնարավորությամբ: