pdf КЛІТКОВИЙ АВТОМАТ РЕШІТЧАСТОГО ГАЗУ ТИПУ FHP-I Популярные

Число скачиваний: 343

Гега А.С.

Київ, Україна

У 1986 Frisch, Hasslacher і Pomeau [1] показали, що модель кліткових автоматів решітчаcтого газу на решітці з більшою групою осей симетрії, ніж для квадратної решітки, відповідає моделі на основі рівняння Нав'є-Стокса, яке описує рух нестисливої рідини на макроскопічному рівні. Цю модель з шестикутною симетрією називають FHP згідно з ініціалами авторів. Відкриття обмежень, які вносить симетрія, було початком для бурхливого процесу створення методів моделювання на основі кліткових автоматів решітчастого газу. Теоретичні основи узагальнено в [2]. Протягом наступних років запропоновано багато розширень і узагальнень (FCHC для 3-D моделювань, кольорові моделі для рідин, які мають властивість змішуватися). Ці моделі охоплюють широкий діапазон застосувань.