pdf РОЗВИТОК SCADA-СИСТЕМ В АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Популярные

Число скачиваний: 350

Савицька Т.В.

м. Київ, Україна

В теперішній час внаслідок глобального поширення комп’ютерних систем в галузі автоматизації промислових процесів все частіше застосовуються системи збору даних і оперативного диспетчерського управління (SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition System). SCADA – це акронім від виразу Supervisory Control And Data Acquisition, що дослівно перекладається, як: диспетчерське управління і збір даних. Більшість систем автоматизації функціонує за участю людини. Взаємодія між людиною і системою автоматизації називають людино-машинним інтерфейсом. В світі це звучить як Human Machine Interface, скорочено HMI. На сьогоднішній день, найпоширенішим програмним комплексом, що реалізує людино-машинний інтерфейс, є SCADA-системи. Диспетчерське управління і збір даних – є основним і в даний час залишається найбільш перспективним методом автоматизованого управління складними динамічними системами та процесами в життєво важливих і критичних з точки зору безпеки і надійності областях. Саме на принципах диспетчерського управління будуються великі автоматизовані системи в промисловості та енергетиці, на транспорті, в космічній і військовій областях, в різних державних структурах.