pdf МОДЕЛЮВАННЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ КЛІТКОВИМИ АВТОМАТАМИ Популярные

Число скачиваний: 277

Гега А.С.

Київ, Україна

Рух рідин у біологічних об’єктах викликав інтерес науковців з давніх часів, але спроби вивчити його шляхом створення відповідних математичних моделей почалися лише в другій половині минулого століття. Перші математичні моделі розглядали перистальтичний транспортний процес у вигляді синусоїдальної хвилі, яка рухається вздовж нескінченно довгого двовимірного каналу. Математичні моделі, які відповідають осесиметричному представленню об’єкта дослідження, описані в [1]. Подальші дослідження двовимірних моделей розвивались у напрямку аналізу впливу неоднорідної структури рідини. Другий важливий напрямок розвитку математичних моделей враховує ускладнення геометричної форми трубчатих об’єктів.