pdf МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ: СТАН ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ Популярные

Владелец Число скачиваний: 268

Ануфрієва А. Ю., Стороженко І. А.

Науковий керівник – ст. викл. Чубак А.Ю.

м. Дніпропетровськ, Україна

Демократичний розвиток країни та становлення в державі інституту місцевого самоврядування передбачає ефективне функціонування територіальних громад, здатних вирішувати питання самоврядного розвитку. Це потребує відповідного фінансового забезпечення, що реалізується через формування місцевих бюджетів. Місцеві бюджети – це балансові розрахунки доходів і витрат, які мобілізуються й витрачаються на відповідній території. Мicцeвий бюджeт є ocнoвним фiнaнcoвим планом peгioну [1].