pdf ЕКОНОМІКО-ПРОСВІТНІ ОСЕРЕДКИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) ТА ЇХ ПОШТОВХ ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ТА КООПЕРАТИВНОЇ ОСВІТИ. Популярные

Владелец Число скачиваний: 331

Голубка Михайло

Викладач вищої категорії

Львівського кооперативного коледжу економіки і права м.Львів,Україна

Освіта є великою цінністю, яка сприяє зростанню у свідомості українця духовної зрілості, високої моральності, сприяє реалізації морально-етичних цінностей, виховує так-званого особистісного українця, котрий уже готовий брати участь у національному житті України та відповідати за долю свого народу. Дивлячись з іншого боку, освіта є також і носієм аксіологічних домінант [7, с. 279] (свободи, свідомості, любові, гідності).