pdf ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄՇԱԿՈՒՄ Популярные

Владелец Число скачиваний: 302

Закарян Tenera

Дзорахпюр, Котайкский марз, Армения

Арутюнян Ани

Ереван, Армения

Նկարագրված է օպտիմալ ճանապարհի ընտրման համար մեկման և ժամանման քայլերը: Այսինքն ցույց տրված նկարագրված ցանցով օպտիմալ (կարճ) ճանապարհ մեկման և ժամանման համար, որը մի դեպքում մեկնում, մյուսի համար ժամանում է, ժամանումը մյուսի համար մեկնում է: Այս քաղաքների կարճ ճանապարհ մեկնելու համար: Այստեղ հաշվարկված է քաղաքների միջև օպտիմալ ձևով կարճ ճանապարհի գտնելու տարբերակը: