pdf ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОМОГОСПОДАРСТВ В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 339

Бадяєв Олександр, Боднар Катерина

м. Харків, Україна

Економіка країни працює завдяки домогосподарствам і заради домого-сподарств. Останні виступають основними споживачами кінцевої продукції, саме для них виготовляються предмети споживання, які задовольняють пот-реби людини. Усе це обґрунтовує доцільність проведення даного досліджен-ня.