pdf АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Популярные

Владелец Число скачиваний: 335

Ковальова Ганна, Лісаченко Євгенія

м. Харків, Україна

У сучасних умовах стрімкого розвитку новітніх технологій інвестиції виступають найважливішим засобом забезпечення прогресивних структур-них перетворень в економіці, покращення якісних показників діяльності під-приємств. Чим більш масштабні обсяги інвестицій і вище їх ефективність, тим скоріше відбувається технологічний цикл виробничого процесу, здійснюють-ся позитивні ринкові перетворення тощо. Інвестиційна діяльність розуміється як сукупна діяльність щодо вкладання грошових коштів та інших цінностей у сучасні проекти, а також забезпечення віддачі вкладень, з одного боку, і як важливий елемент розвитку економіки регіону, – з іншого. Вдала інвестицій-на політика сприяє ефективному розвитку господарства, збільшенню бюдже-ту регіону, підвищенню прибутку підприємств, а також покращення добро-буту населення тощо. Усе це обґрунтовує актуальність даного дослідження.