pdf ТІНЬОВА ЕКОНОМІКА В СФЕРІ МАЛОГО БІЗНЕСУ Популярные

Владелец Число скачиваний: 338

Колєснік Яна, Пінчук Наталія,

м. Харків, Україна

Малий бізнес України в сучасні роки активно розвивається. Україна знаходиться на шляху до вдосконалення даного виду діяльності. Важливим моментом є те, що частка малого бізнесу в ВВП України складає приблизно 8 % (якщо не брати до уваги тіньової економіки). Для збільшення даного по-казника необхідно покращити систему функціонування малого бізнесу, що зможе залучити додаткове фінансування зі сторони іноземних інвесторів. Ро-звиток малого бізнесу зменшує так званий «тіньовий сектор» економіки. То-му дослідження проблем тіньової економіки у сфері малого бізнесу є особли-во актуальним.