pdf ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Популярные

Владелец Число скачиваний: 321

Лаврікова Ангеліна, Селезень Кристина,

м. Харків, Україна

Інфраструктура ринку, як і сам фінансовий ринок є динамічною систе-мою, функції і завдання якої безперервно розширяються і змінюються відпо-відно до основних тенденцій розвитку світових та національних фінансових ринків, змін настроїв і побажань основних суб’єктів ринку – споживачів ка-піталу та інвесторів. Значна різноманітність функцій ринкової інфраструкту-ри та правильне їх тлумачення, призводить до найбільш повного розуміння її суті і ролі в ринковій економіці. Усе вищезазначене обґрунтовує актуаль-ність даного дослідження.