pdf ՀԻՊԵՐԷՔՍՏԵՆԶԻԱ. ԻՐԱՆԻ (ԳՈՏԿԱՏԵՂԻ) ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՄԻՋՈՑ Популярные

Владелец Число скачиваний: 356

Ասիստենտ Հ.Ռ. Բաբուրյան

 Երևանի պետական համալսարան, ֆիզիկական դաստիարակության և սպորտի ամբիոն

Առանցքային բառեր. Ֆիթնես, բոդիբիլդինգ, հիպերէքստենզիա, իրանի գեր ձգում

Արդիականությունը: Ֆիթնեսում և բոդիբիլդինգում տարբեր սեռի ներկայացուցիչների նախընտրելի վարժությունները տարբեր են: Տղաների համար` հիմնականում պառկած դրությունում ծանրաձողի սեղմումն է, իսկ աղջիկներին հաճախ տեսնում ենք հիպերտէքստենզիա (անգլ.- hyperextension. գերձգում, գերտարա¬ծում) կատարելիս: Խոսենք վարժության տարատեսակների մասին, տարբերակենք կատարումների ձևերը, դրանց օգտակարությունը, հնարավոր վտանգները և այլն: